Alle kategorieë

Webwerf Terme en Voorwaardes

Webwerf Terme en Voorwaardes

Dankie dat jy hierdie webwerf besoek het. Maak asseblief seker dat u die bepalings en voorwaardes vervat in hierdie dokument noukeurig lees, aangesien enige gebruik van hierdie webwerf beteken dat u die bepalings en voorwaardes wat hier gelys word, aanvaar het.

Verwysings in hierdie webwerf na "ons", "ons" ens., verwys na LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD.. en enige van sy filiale. Enige verwysing na hierdie webwerf in hierdie webwerf verwys na enige persoon wat hierdie webwerf kontak en/of gebruik.

Webwerf privaatheid kennisgewing Alle persoonlike inligting of inligting wat na hierdie webwerf oorgedra word, is onderhewig aan die privaatheidsbeleid van LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. se beskerming van privaatheid en persoonlike data soos uiteengesit in hierdie webwerf.

Korrektheid, volledigheid en tydigheid van inligting Ons is nie verantwoordelik vir die korrektheid en volledigheid van die inligting op die webwerf nie. Alle vertroue op die materiaal op hierdie webwerf is op eie risiko. Jy stem in om verantwoordelik te wees vir enige veranderinge aan die inligting en inligting op hierdie webwerf.

oordrag Alle nie-persoonlike kommunikasie of materiaal wat jy per e-pos of andersins na die webwerf oordra, insluitend alle materiaal, vrae, kommentaar, voorstelle of ander soortgelyke inhoud, word as nie-vertroulik en nie-privaat beskou. Alle inhoud wat deur u na die webwerf oorgedra of gepos word, is die eiendom van LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. en kan vir enige doel gebruik word, insluitend maar nie beperk nie tot reproduksie, openbaarmaking, transmissie, verspreiding, uitsaai en plasing. Daarbenewens, enige van jou idees, kunswerke, idees, inspirasies, voorstelle of konsepte oorgedra na hierdie webwerf, LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. is gratis om vir 'n verskeidenheid doeleindes te gebruik (insluitend maar nie beperk nie tot produkontwikkeling, produksie, promosie en bemarking). Al die bogenoemde verwante gebruike, LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. is nie verantwoordelik vir die verskaffing van inligting nie. Deur inligting te verskaf, waarborg jy ook dat die inligting wat deur jou verskaf word deur jou besit word en nie betrokke sal wees nie, en LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. sal nie die regte van enige derde party skend of ons andersins skend deur die inligting te gebruik nie. Enige toepaslike wet. Die LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. is ook nie verplig om die inligting wat ingedien is te gebruik nie.

Intellektuele eiendomsregte ® Die geregistreerde handelsmerkhouer is LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD.. Die LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. behou alle regte voor.

Die kopiereg, handelsmerke en ander intellektuele eiendomsregte van alle teks, beelde en ander materiaal op hierdie webwerf is die eiendom van LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. of gelisensieer is deur die betrokke eienaar.

Jy word toegelaat om toegang tot hierdie webwerf te verkry, uittreksels (verwysings) te kopieer, dit op jou hardeskyf te druk of dit aan ander aan te stuur. Die enigste voorvereiste is dat jy alle kopiereg, ander eiendomskennisgewings en handelsmerkkennisgewings wat op die kopie verskyn, moet behou. Die reproduksie van enige deel van die webwerf mag nie kommersieel verkoop of versprei word nie, en mag ook nie gewysig of by ander werke, publikasies of webwerwe gevoeg word nie

Die handelsmerke, logo's, lettertipes en diensmerke (gesamentlik na verwys as "handelsmerke") wat op hierdie webwerf verskyn, word besit deur die LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. Niks op hierdie webwerf mag geag word 'n lisensie te verleen of om te gebruik enige van die handelsmerke wat op hierdie webwerf verskyn. Behalwe soos in hierdie Bepalings en Voorwaardes voorsien, word jy streng verbied om die handelsmerke wat op hierdie webwerf of enige ander inhoud op hierdie webwerf verskyn, te gebruik. U moet ook daarop let dat LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. sal sy intellektuele eiendomsregte direk tot die maksimum wetlike vlak implementeer.

Skakel na ander webwerwe Skakels binne die LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. webwerf kan u lei na nie-LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. netwerk en stelsels. LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. is nie verantwoordelik vir die inhoud, akkuraatheid of funksionaliteit daarvan nie. Die skakel verskaf in goeie trou en LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. is nie verantwoordelik vir enige daaropvolgende veranderinge aan die gekoppelde webwerf nie. Om ander webwerwe in die skakels te plaas, beteken nie dat LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. herken hulle. Ons beveel sterk aan dat jy die wetlike en privaatheidskennisgewings op alle ander webwerwe wat jy blaai lees en verstaan.

Gebruik hierdie webwerf op eie risiko.

Waarborg Hierdie webwerf voorsien jou van 'n "soos dit is" en "soos beskikbaar" basis, en LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. verskaf geen vorm van waarborg nie, hetsy uitdruklik, geïmpliseer, statutêr of andersins (insluitend geïmpliseerde waarborge van kommersiële verkope). Seks, bevredigende kwaliteit en toepaslikheid vir 'n spesifieke doel), insluitende waarborg of voorstelling van die inligting op die webwerf sal volledig, akkuraat, betroubaar, tydig, nie-skending van derdeparty regte wees, toegang tot hierdie webwerf sal onbelemmerd wees of daar sal wees geen foute op die webwerf nie. En die virus, hierdie webwerf sal veilig wees, en enige raad of advies vanaf die webwerf om LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD te bekom. akkuraat of betroubaar is. Enige voorstelling of waarborg word uitdruklik geweier.

Neem asseblief kennis dat sommige jurisdiksies nie die uitsluiting van geïmpliseerde waarborge toelaat nie, so sommige uitsluitings mag dalk nie op jou van toepassing wees nie, gaan asseblief jou plaaslike wette na.

Ons behou die reg voor om jou toegang tot hierdie webwerf of enige kenmerke van hierdie webwerf te eniger tyd sonder kennisgewing te beperk, op te skort of te beëindig.

Regsaanspreeklikheid Wat ook al die rede en as gevolg van jou kontak, gebruik, onvermoë om hierdie webwerf te gebruik, veranderinge aan die inhoud van die webwerf, of toegang tot enige ander webwerf as gevolg van die skakels wat deur hierdie webwerf verskaf word, of tot die mate wat deur toepaslike wet toegelaat word of as gevolg van om e-posboodskappe wat deur ons aan ons gestuur is Enige aksie wat deur ons geneem is of nie geneem is nie, hetsy dit direkte, toevallige, gevolglike, indirekte, spesiale of bestraffende skadevergoeding, koste, verliese of aanspreeklikhede is, LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. en/of ander partye betrokke by die skepping, vervaardiging of voorstelling van ons Die persoon van die webwerf aanvaar geen wetlike verantwoordelikheid of verpligting nie.

LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. en/of ander persone wat betrokke is by die skepping, vervaardiging of oordrag van hierdie webwerf is nie verantwoordelik vir die materiële instandhouding en dienslewering van hierdie webwerf of vir enige regstellings, opdaterings of plasings wat met hierdie webwerf verband hou nie. Enige materiaal op hierdie webwerf is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing.

Daarbenewens het LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. het geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid vir enige skade wat daartoe kan lei dat jou rekenaartoerusting of ander eiendom met die virus besmet word as gevolg van jou gebruik, toegang of aflaai van enige materiaal op hierdie webwerf nie. As jy kies om materiaal van hierdie webwerf af te laai, doen jy dit op eie risiko.

Verbode Aktiwiteit Jy word verbied om betrokke te raak by enige handeling wat LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. word as onvanpas geag en/of sal volgens sy absolute diskresie onwettig geag word of deur enige wet van toepassing op die webwerf verbied word, insluitend maar nie beperk nie tot:

Enige handeling wat 'n skending van privaatheid sou uitmaak (insluitend die oplaai van persoonlike data sonder die toestemming van die betrokke persoon) of die wetlike regte van enige ander individu;

Gebruik van hierdie webwerf om LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD., sy werknemers of ander te verpletter of te ondermyn of om die goeie reputasie van LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD te ondermyn. op hierdie manier; Oplaai van 'n lêer wat 'n virus bevat en skade aan LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. se eiendom of ander persoonlike eiendom veroorsaak;

Die plasing of oordrag van enige ongemagtigde materiaal na die webwerf, insluitend maar nie beperk nie tot stelsels of kuberveiligheid, rassisme, rassisme, obseniteit, wat ons glo oorlas, nadeel of skending van LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD kan veroorsaak. of derdeparty-maatskappye, dreigende, pornografiese of ander onwettige materiaal.

Jy en LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. stem in dat enige dispuut of eis wat voortspruit uit of verband hou met die gebruik van hierdie webwerf onderhewig sal wees aan die wette van die Hong Kong Spesiale Administratiewe Streek en voorgelê sal word aan die eksklusiewe jurisdiksie van die howe van die Hong Kong Spesiale Administratiewe Streek.

Gebruik van die webwerfTensy anders vermeld, is hierdie webwerf slegs vir jou persoonlike gebruik en is nie vir kommersiële gebruik nie. Jy mag nie ander magtig om hierdie webwerf te gebruik nie;

Ons behou die reg voor om, na ons uitsluitlike goeddunke, eensydig enige materiaal wat vertoon of op die webwerf of sy bulletinbord vertoon word, sonder kennisgewing te hersien, te redigeer, te skuif of uit te vee;

Jy mag geen Materiaal, insluitend die kode en sagteware op die webwerf, op enige manier wysig, kopieer, terugstel, herdruk, oplaai, plaas, versend of versprei nie;

Jy stem in om geen obseniteit, lasterlik of aanhitsing te gebruik nie, en moenie enige materiaal wat lasterlik, beledigend, teisterend, rassisties of haatlik is op hierdie webwerf plaas nie. U stem in om hierdie webwerf slegs in ooreenstemming met die wet te gebruik.

Jy is verantwoordelik om te verseker dat enige materiaal wat jy op die webwerf verskaf of op die Bulletin Board of Forum of elders geplaas word nie kopiereg, handelsmerk of ander persoonlike of enige derdeparty eksklusiewe regte skend nie.

Jy stem in om nie die webwerf en sy verwante sagteware, hardeware en/of bedieners op enige manier te beskadig, te bedek, aan te val, te verander of in te meng nie.

As jy nie aan die bogenoemde bepalings voldoen nie, behou ons die reg voor om jou toegang tot hierdie webwerf op te skort of te beëindig, of hulle die kennisgewing op verskillende tye op die webwerf plaas of nie.

Vertroulikheids- en vertroulikheidsooreenkomsJy stem in om nie enige vertroulike inligting wat aan enige derde party verkoop of geopenbaar word en deur LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., BPK geopenbaar word, te openbaar, te kopieer, te gebruik, direk of indirek te verskaf nie. Dit sal as "vertroulike inligting" of soortgelyk gemerk word. , insluitend eiendomsmateriaal, prosesse en tegnieke wat verband hou met toekomstige produk- of dienskonsephersiening en toetsing in aanlyn of vanlyn opnames of besprekings.